Transport between Helsinki and Tallinn is being developed in various ways / Helsingin ja Tallinnan välistä liikennettä kehitetään monin tavoin

By Emma-Leena Kemppainen, Contact Point Finland
Published on 15.4.2019
Type of content: Interview

In English

As a need-based project, FinEst Smart Mobility has been studying what is the best way to streamline the arrival and departure of traffic in ports. Western Harbour in Helsinki and Old Harbour in Tallinn are optimal test environments for ICT solutions because currently, traffic is causing remarkable emissions, noise pollution and other nuisances on both sides of the Finnish Gulf. Challenge for both ports is their location in the immediate presence of city centres. Interests in land use, traffic management and target values for good living environment create added challenges for smooth traffic in ports.  It has been funded from Interreg Central Baltic. The aim has been to make use of smart traffic solutions and utilise common traffic planning to solve challenges in movement across borders. Suvi Hänninen from the City of Helsinki acts as Project Manager. FinEst Link and FinEst Smart Mobility have both received co-financing from European Regional Development Fund Central Baltic Programme.
 
Cross-border cooperation strengthens the idea about a twin city

Hänninen believes that Helsinki and Tallinn have only to gain from close cooperation. Cooperation reminds of the technological breakthrough which states have no control over but also keeps us together. Future potential is enormous not only for digitalisation and development of traffic and traffic system but also for business opportunities for the whole twin city area. Both cities have a strong start-up culture and by cooperation projects like this, the learning potential is enormous.
 
How transport between Helsinki and Tallinn should be developed in the future, Project Manager Suvi Hänninen?

Throughout the times sea routes have brought people together but connecting land and sea traffic haven’t been that easy. Through cross-border approach, improved end-to-end and user-centric experiences will be ensured and a better cross-border mobility planning achieved. Concrete results have been already achieved. We have developed tailored innovations for the needs of West Harbour to utilise shared knowledge with other companies contributing to the project. As regards heavy traffic, the project has tested a queue management system for trucks based on individual arrival times. Another area of development is the collection and analysis of information concerning land traffic. The first step has been the testing of a real-time traffic fluency model and a smart traffic management system. The project has also involved the piloting of a ride-sharing service. Implementation of a sustainable urban mobility plan for the City of Tallinn is part of FinEst Smart Mobility, and will as such come to define the future framework for mobility development in Tallinn region.
In the future, Hänninen would want to see transport possibilities being that good, that you could easily live, work and study on either side of the Finnish Gulf without thinking where to live too much. But for the near future, she believes that project’s effort into improving the transport conditions in Western Harbour would allow a good living environment in Jätkäsaari and at the same time fast and smooth connection between two capitals.
 
The key is Cooperation

Cooperation between Finns and Estonian has been forthright, and matters have been discussed like they are. Contact has been daily, and partners have met regularly. Service providers who develop innovations have also worked across borders. And finally, the relatively long duration of the project (3 years) have ensured that cooperation has time flourish.
 
For more detailed information about the results of individual pilots can be found from project webpages www.finestmartmobility.com and from Central Baltic Project Database http://database.centralbaltic.eu/

The final results of the project are introduced at Project’s Final Seminar at the end of April.

Suomeksi

Keskustelu Helsingin ja Tallinnan välisestä liikenteestä käy vilkkaana. Pääpaino keskustelussa on ollut FinEstLink -hankkeen tekemän esiselvityksen pohjalta lähtenyt tunnelihanke, sen jatko, sijainti ja mahdolliset rahoittajat. On kuitenkin hyvä muistaa, että Helsingin ja Tallinnan välistä liikennettä kehitetään myös muiden ratkaisuiden kautta.

FinEst Smart Mobility -hankkeen tavoitteena on ollut hyödyntää älyliikenneratkaisuja sekä yhteistä liikennesuunnittelua, jotta kulku satamasta ja satamaan sujuvoituisi sekä raskaan liikenteen aiheuttamat haitat Helsingissä ja Tallinnassa vähenisivät. Hanke on pyrkinyt luomaan yleishyödyllisten innovaatioiden kehityksen mahdollistavat puitteet, joita voidaan hyödyntää joko nykyisessä ympäristössä tai muissa vastaavan kaltaisissa kohteissa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Suvi Hänninen Helsingin kaupungilta. Sekä FinEstLink että FinEst Smart Mobility ovat rahoitettu Central Baltic -ohjelman jakaman Euroopan aluekehitysrahaston tuella.
 
Rajat ylittävä yhteistyö vahvistaa kaksoiskaupunkiajatusta

Hänninen uskoo, että Helsingillä ja Tallinnalla on yhteistyössä vain voitettavaa. Yhteistyö muistuttaa valtioista riippumattomasta teknologiamurroksesta, mutta ylläpitää yhteistä suuntaa digitalisaatiolle ja sen myötä liikenteen ja sen järjestelmien kehitykselle. Molemmissa kaupungeissa vallistee vahva startup -kulttuuri ja yhteishankkeiden avulla on mahdollisuus oppia paljon uutta ja edistää elinkeinotoimintaa koko kaksoiskaupunkialueella.
 
Miten Helsingin ja Tallinnan välistä liikennettä tulisi mielestäsi kehittää tulevaisuudessa, projektipäällikkö Suvi Hänninen?

Meriväylät ovat kautta aikojen yhdistäneet ihmisiä, mutta maa- ja meriliikenteen yhdistäminen ei ole ollut yhtä mutkatonta. Uskon, että digitalisaatiota ja liikennevirtoja ennakoivaa dataa hyödyntämällä meillä on valmiudet Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen sujuvoittamiseen kulkumuodosta riippumatta. Hankkeemme on saanut jo tuloksia aikaan. Laivaliikenteen todelliset saapumisajat on saatu avoimeen rajapintaan, lähestyvät liikennevolyymit on saatu ennakoivasti liikenteenhallinnan tietoon ja varustamot ovat mahdollistaneet raskaan liikenteen ohjaamisen satamaan oikeaan aikaan. Myös yksittäisten matkustajien saapumista satamaan ja sieltä poispääsyä on pyritty helpottamaan julkista liikennettä täydentävällä yhteiskuljetuspalvelulla. Tallinnassa tehdään kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmaa Tallinnan ja Harjun maakunnan alueelle, joka huomioi Helsingin ja Tallinnan välillä kulkevan liikenteen ja pyrkii edistämään kestäviä ratkaisuja alueella, jossa rajat ylittävän liikenteen määrän oletetaan kasvavan tulevaisuudessa.
Olisi hienoa, jos tulevaisuuden matkustusvirrat olisivat siltä osin tasavertaisemmat, että työnteko, asuminen ja opiskelu olisivat yhtä varteenotettavia vaihtoehtoja Suomenlahden molemmin puolin. Lähitulevaisuuteen palatakseni uskon kuitenkin, että panoksemme Länsisataman liikennetilanteen parantamiseksi niin nopeiden kokeilujen kuin tulevien infrainvestointien muodossa tulevat mahdollistamaan sekä mielekkään asuinympäristön Jätkäsaaressa että sujuvan liikenneväylän kaupunkien välillä.
 
Yhteistyö virolaisten ja suomaisten kumppaneiden välillä avainasemassa

Central Baltic -ohjelma rahoittaa rajat ylittävän yhteistyön hankkeita ja tämä näkyy myös FinEst Smart Mobilityn toteutuksessa. Hänninen kertoo yhteistyön olleen sujuvaa ”Yhteistyö on ollut mutkatonta, ja asioista pyritään puhumaan suoraan ja ajoissa. Teemme töitä samojen haasteiden parissa ja yhdessä tekeminen on antanut perspektiiviä ja konkreettista tukea. Myös innovaatioita kehittävien palveluntoimittajien välillä on tapahtunut keskinäistä, rajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeen suhteellisen pitkä kesto (3 vuotta) on varmistanut sen, että yhteistyö on ehtinyt syventyä ja löytää uomansa hankkeen aikana”.

Hankkeen yksittäisistä piloteista ja niiden tuloksista voi jo lukea hankkeen englannin kielisiltä sivuilta. Hankkeen tulokset kokonaisuudessaan esitellään loppuseminaarissa Tallinnassa huhtikuun lopussa 2019.

Lisätietoja www.finestsmartmobility.com
ja Central Baltic Database http://database.centralbaltic.eu/