"Why walk a pilgrimage route today?"

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 21.7.2021
Type of content: Interview

In English

ST OLAV WATERWAY - Why did you want to walk this pilgrimage route?

I asked some people participating in the premiere walk of St Olav Waterway 2019 - why did they want to be part of this 1200 km walk?
 
“I walk to experience new places and to meet a lot of new nice fellow hikers. You get to know yourself in a different way when you walk, you have time to feel what you want in the future.”
Anki from Lovisa
 
“I was on the tour from Turku to Nagu with my puppy dog ​​Willy. I wanted to see a bit more of the archipelago during these few days. And of course, it's also my business to develop new travel ideas. After that, two new tours were developed, and already eight had booked them - but unfortunately I had to cancel all due to Corona.”
Daniel from Austria
 
“The days together were a great joy for me. Even though I have neither before nor later practiced in pilgrimage walks more than a few short walks, I have a constant longing.”
Barbro from Uppsala
 
“The feeling of freedom comes when I start walking. Letting go of things and leaving the unnecessary behind is simplicity. What do I need to leave behind? Life courage is to dare to trust the truth about my life, that my life has a meaning”.
Kurt from Röstbodarna
 
“I read about an opening route from Turku Cathedral to Trondheim, booked immediately and bought equipment. A whole new world opened up for me, and our beautiful archipelago gave me many thoughts about the meaning of life. My feelings for that hike are also linked to the fatc that my family lived and rowed between these small islands and skerries. And now I was there and hiked. We need to stop and think.”
Saga from Lovisa
 
"This is my thing. As a pilgrim priest, I wanted to meet those who came wandering from Finland and lead the journey across Åland. I have experience of pilgrimage, and I know many people who can hook on. To walk is for me to be in the body. It is meditative, quiet, slow. To be in my own rhythm, my own breathing. And the sharing is also different, it is more from the heart. You are without masks, your skin is so thin. You are close to each other. The difficult questions also come. The hike gives you an experience of wholeness, gratitude and wonder. It also raises a responsibility for mother Earth.”
Maria from Åland
 
“Since parts of Helgonleden in northern Hälsingland had been destroyed by the fire the year before, my colleague Elisabeth and I drove the courier by car for a distance. It was a fantastic journey, both sad over the burned fire area, and beautiful - mountains, forest and lakes! Our "car ride" was memorable. Both for the fantastic nature and for the people we met. And we handed over the stick to Gertrud in Storsjö chapel who carried the message roll further over the mountain towards Norway.”
Cina from Stråtjära
 

På svenska

Varför pilgrimsvandrar man?

Jag frågade några personer som deltog i St Olav Waterways premiärvandring 2019 varför de deltog. 

”Jag vandrar för att uppleva nya platser och för att träffa en massa nya trevliga medvandrare. Man lär känna sig själv på ett annat sätt när man går, har liksom tid att känna efter vad man vill i fortsättningen.”
Anki från Lovisa
 
“I was on the tour from Turku to Nagu with my puppy dog Willy. I wanted to see a bit more of the archipelago during these few days. And of course, it’s also my business to develop new travel ideas. After that, two new tours came out, and already eight had booked them - unfortunately all cancelled due to Corona.”
Daniel från Österrike
 
”Dagarna tillsammans var en mycket stor glädje för mig. Men även om jag varken då eller senare har utövat pilgrimsvandring mer än några korta promenader så har jag en ständig längtan.”
Barbro från Uppsala
 
”Känslan av frihet infinner sig när jag börjar vandra. Enkelhet är att få släppa taget och lämna det onödiga bakom mig.Vad behöver jag lämna bakom mig?
Livsmod är att våga lita på sanningen om mitt liv, att mitt liv har en mening”.
Kurt från Röstbodarna

”Jag läste om en öppningsled från Åbo domkyrka till Trondheim, bokade genast och inhandlade utrustning. En helt ny värld öppnade sig för mig, och vår härliga skärgård gav mig många tankar om livets mening. Mina känslor för den vandringen var ändå att min släkt levt och bott och rott mellan dessa holmar och skär och kobbar. Och nu var jag där och gick. Vi behöver stanna upp och tänka efter.”
Saga från Lovisa
 
”Det här är min grej. Som pilgrimspräst ville jag möta dem som kom vandrande från Finland och leda vandringen över Åland. Jag har erfarenhet och känner många människor som kan haka på. Att vandra är för mig att vara i kroppen. Det är meditativt, stilla, långsamt. Att vara i min egen rytm, min egen andning. Och delandet blir också annorlunda, det blir mer från hjärtat. Man är utan masker, hinnan är så tunn. Man är nära varandra. Också de svåra frågorna kommer. Vandringen ger en upplevelse av helhet, tacksamhet och förundran. Den väcker också ett skapelseansvar.”
Maria från Åland
 
”Eftersom delar av Helgonleden i norra Hälsingland hade blivit förstörd av branden året innan, förde min kollega Elisabeth och jag budkavlen med bil en sträcka. Det var en fantastisk resa, både sorglig över brandområdet, och vacker - fjäll, skog och sjö! Vår ”bilgrimsfärd” var minnesvärd. Både för den fantastiska naturen och för de människor vi mötte. Och vi lämnade över i Storsjö kapell till Gertrud som förde budkavlen vidare över fjället.”
Cina från Stråtjära