"We want to be a small, cozy sustainable port"

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 24.5.2021
Type of content: Story

In English

"We want to be a small, cozy sustainable port"

A woman steps out of Bodegan, a small restaurant at Käringsund guest harbor. She changed her life completely a few years ago.

Yvonne Sjöström is the economist who became a tourist entrepreneur by chance. Now she and her husband run various businesses in Eckerö on the west coast of Åland. In 2020, the guest harbor hoisted a new blue flag.
 
“We have always had an environmental mindset, so when the opportunity for Blue Flag-certification appeared we wanted to hook on. The governing document itself is absolutely fantastic and gave us reason to really reflect upon how we operate our business. We have received both confirmation that we are on the right track but also insights into how we can improve”, says Yvonne.
 
“Now the port is updated; better, safer and more environmentally friendly. There is also a digital booking system, which allows boats to enter at any time preferably. We could receive more boats than we do, but we chose to use the project’s funding to become a more sustainable port instead of maximizing the number of guests. Right here, with the proximity to the Åland Sea and this old beautiful fishing camp, stands one almost with one foot in the sea and is constantly reminded of the Baltic Sea’s environment”, she says.
 
“As we are in this beautiful environment, the visitors arrive quite naturally. Most of our boaters come from Sweden and Finland, some from other parts of Europe, and a long-distance guest even had an American flag in the stern. What makes them stay is the surrounding nature. ‘It's so beautiful here’, they say, staying an extra night or two. And the service is very important. To see everyone. When you finally get that smile and a ‘thank you’, you know you have succeeded.”

På svenska

”Vi vill vara en liten mysig hamn som jobbar hållbart”

Ut ur restruang Bodegan vid Käringsunds gästhamn kommer en kvinna som för några år sedan bytte bana helt.
Yvonne Sjöström är ekonomen som blev turistföretagare av en slump. Nu driver hon och hennes man olika verksamheter i Eckerö på Ålands västkust. Och i år har gästhamnen hissat en ny blå flagga.

- Vi har alltid haft ett miljötänk i botten, så när möjligheten till Blue Flag-certifiering dök upp, ville vi haka på. Själva styrdokumentet är ju helt fantastiskt, för det gav oss en anledning att verkligen gå igenom hur vi driver verksamheten. Vi har fått bekräftelse på att vi har jobbat rätt, och vi har fått insikter om vad vi ännu kan göra, säger Yvonne.

- Nu är hamnen uppdaterad: bättre, säkrare och mer miljövänlig. Det finns också ett digitalt bokningssystem, som gör att båtar kan komma in när som helst. Vi kan ta emot fler båtar, men vi valde att använda projektstödet till att bli en mer hållbar hamn istället för att maximera antalet gäster.

- Och här, med närheten till Ålands hav och det här gamla vackra fiskelägret, står man nästan med ena foten i havet och blir ständigt påmind om Östersjöns miljö. Eftersom vi jobbar i den miljö vi gör, följer det andra med ganska naturligt.

De flesta av gästerna kommer från Sverige och Finland, en del från övriga Europa, och en långväga gäst hade rentav en amerikansk flagga i aktern.

- Vad är det första gästerna frågar efter?

- Koden till toaletten! skrattar Yvonne. Men det som får dem att stanna är naturen. ’Det är såå vackert här’, säger de och stannar en extra natt eller två. Och bemötandet är jätteviktigt, betonar hon, att se alla människor. Och när du sedan får det där leendet och tack, så vet du att du lyckats.