Pilgrimage provides the opportunity for both an outer and an inner journey

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 21.7.2021
Type of content: Story

In English

Pilgrimage provides the opportunity for both an outer and an inner journey

 
- I know how it feels – to sit down, take a sip of water, lace up my shoes and breathe out. Satisfied and exhausted at the same time. Thanks to the St Olav Waterway project, I myself have opened my eyes to the fact that I can walk longer than I think, Ester Laurell says. And somewhere along the way, the brain stops controlling and the body takes over, and you get an inner balance. A process of deep recovery.
 
The corona year 2020 caused the interest in hiking to increase overall. Many more hiking maps were downloaded compared to previous years. The hiking trails have become wide and well used. Walking in nature gives a moment of peace during uncertain times.
 
The word pilgrim actually means stranger, because in ancient times the pilgrim was someone who came, ate, slept and went on his way towards his destination. Even today, a pilgrimage route is a hiking trail that has a final destination: a historic place that people have been heading to for generations, for various reasons.
 

New archipelago route towards the famous Nordic pilgrimage destination the Nidaros Cathedral in Trondheim

The most important pilgrimage destination in the Nordic countries is the Nidaros Cathedral in Trondheim, the final destination for all Olav’s trails. The trails run like a half spider web to St Olav's memorial site. He was a former Norwegian viking who became a christened king and died in 1030 A.D. He was quickly canonized and is the patron saint of the entire Nordic region.

Thanks to the St Olav Waterway project, Finland and Åland have been linked to the certified European Cultural Route St Olav Ways. The trail winds from Turku Cathedral, where the milestone "Nidaros 1200 km" inspires, through the Turku archipelago, Åland and Roslagen to continue further along existing Swedish and Norwegian pilgrimage routes to the final destination.
 
The St Olav Waterway's premiere walk took place in 2019. The hike was realized as a relay for seven weeks, where hundreds of pilgrims (and a few dogs) took turns walking or sailing 1200 km, through cities, villages and forests, along fields and lakes, over mountains and streams, at sea, paths, gravel roads and asphalt, alone or in groups.
 
They brought with them a message from the Archbishop of Finland to the Bishop of Trondheim, a reminder of our common history and that we are all pilgrims in life. You are a link in a long chain, and after you come others. It gives a special feeling of anchorage and humility.

 
THREE QUESTIONS FOR WALKERS
What brought you here?
How are you right now?
What do you long for?

Since 2020, there has been a virtual continuation of the St Olav Waterway route, a #1200km Challenge in September, when people all around the region can participate by walking somewhere counting their distance and add it to an app. Do we manage to reach Trondheim from Turku in one day?
Until now, we have.

 

På svenska

Pilgrimsvandring ger möjlighet till både en yttre och en inre resa

- Jag vet hur det känns – att sätta mig ner, ta en klunk vatten, snöra upp skorna och pusta ut. Nöjd och slut på samma gång. Tack vare projektet St Olav Waterway har jag själv fått upp ögonen för att jag orkar vandra längre än jag tror, säger Ester Laurell, Contact Point Åland. Och någonstans på vägen slutar hjärnan att styra och kroppen tar över, och det blir en inre balans. En enhet och helhet som gör gott.

Coronaåret 2020 fick intresset för vandring att öka överlag. Mångdubbelt fler vandringskartor laddades ner jämfört med andra år. Vandringstigarna har blivit breda och väl upptrampade. Att vandra i naturen ger en stunds lugn i en föränderlig tillvaro.

Ordet pilgrim betyder egentligen främling, för pilgrimen var i gamla tider någon som kom, åt, sov och gick vidare på väg mot sitt mål. Än idag är en pilgrimsled en vandringsled som har ett slutmål: en historisk plats som människor i generationer har vandrat till, av olika orsaker.

Det viktigaste pilgrimsmålet i Norden är Nidarosdomen i Trondheim, slutmålet för alla Olavsleder.

Lederna går som ett halvt spindelnät till St Olavs minnesplats. Han var en tidigare viking som blev en kristen norsk kung och dog 1030 e.Kr. Han blev snabbt helgonförklarad och är hela Nordens skyddshelgon.

Tack vare projektet St Olav Waterway har Finland (och Åland) länkats till de certifierade St Olav Ways. Leden vindlar sig från Åbo domkyrka, där milstenen ”Nidaros 1200 km” inspirerar, genom skärgården, över Åland till Roslagen och vidare längs befintliga svenska och norska pilgrimsleder fram till målet.

St Olav Waterways premiärvandring 2019 förverkligades som en stafett under sju veckor, där hundratalet pilgrimer (och några hundar) avlöste varandra och vandrade eller seglade 1200 km i ur och skur, genom städer, byar och skogar, längs med fält och sjöar, över fjäll och bäckar, på hav, stigar, grusvägar och asfalt, ensamma eller i grupp.
Med sig förde de en budkavle från Finlands ärkebiskop till Trondheims biskop, en påminnelse om vår gemensamma historia och att vi alla är pilgrimer i livet.
Du är en länk i en lång kedja, och efter dig kommer andra.

Det ger en speciell känsla av förankring och ödmjukhet.

Tre frågor till en vandrare:
1. Vad har fört dig hit?
2. Hur har du det just nu?
3. Vad längtar du efter?

Sedan 2020 har det arrangerats en #1200km Utmaning (#1200kmChallenge) som ett online event, så att människor under en dag går på olika ställen i regionen, kanske längs med en pilgrimsled, för att sedan registrera sina kilometrar i en app.

Tanken är att tillsammans gå från Åbo till Trondheim på en dag: 1200 km. Lyckas vi?
Hitintills har vi gjort det!