New bird watching platforms increase accessibility

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 24.5.2021
Type of content: Story

In English

New birdwatching platforms increase accessibility

 
One Sunday in September, I meet a group of birdwatchers who are attending guide training arranged by the Baltic Wings project. I follow their tour to three of the seven new birdwatching platforms at Kökar.

One of the participants is Suvi Riihiluoma from St Karins in Finland. She works as an occupational health nurse but has a company that she wants to develop that includes bird guides and bird walks. She says her interest in birds started when she learnt how to read.

“I loved bird books. And then we had a bird feeding table at home in the winter. I have been told I told my primary school teacher that I would become an ornithologist. It did not happen, but birds are still of great value to me”, says Suvi and smiles.
 
Now she participates in the year-long guide training. Due to corona, the spring course days were postponed, and when autumn came, participants from the project's other countries could not come to Kökar. But Suvi is very happy with the project.

“I have gotten a wider network and great bird experiences, and I think a lot about my company and what I can offer. I want to convey the joy of recognizing. Watching birds in the wild is mindfulness”, she says. “You are here and now, and you use all your senses. You forget your job for a minute. Many who retire may need a new interest, and bird watching is a good option. Birds are everywhere."
 
The teacher for this course is Ari Linna, an experienced bird expert from Turku. He praises Suvi's ability to quickly perceive and decide species by bird sounds. Suvi is young but has long experience. While we are talking, I am told that they have an internal competition: Who gets the first good picture of the rare hawk singer that is found in Kökar? The hawk singer was also something that attracted Suvi.

It's just a matter of continuing to pay attention and hope”, she says and looks out from the newly built bird platform at Överboda.
 
The project has built two long bridges that makes nature accessible also for wheelchair users: one at the museum and one at St Anna's Church. The latter has become one of the most visited places on Kökar. Everyone who comes to Hamnö goes out there and admires the view. I also later get the chance to take my 88-year-old mother with me who has difficulty in walking. Without the footbridge, she would never get out on the rocks.

And as I hear a tourist exclaims on another occasion when he sees the EU sign: “Ah, EU money has been useful. This is nice.”

På svenska

Nya fågelskådarplattformer ökar tillgängligheten

 
En söndag i september stöter jag på en grupp fågelskådare som går en guideutbildning arrangerad av projektet Baltic Wings. Jag följer med på deras rundtur till tre av de sju nybyggda fågelskådarplattformerna på Kökar och lyssnar.

En av deltagarna är Suvi Riihiluoma från St Karins i Finland. Hon jobbar som företagshälsovårdare, men har ett företag som hon vill utveckla. Där kan fågelguidningar och fågelvandringar ingå.

- Hur blev du intresserad av fåglar?

- Det började när jag lärde mig läsa. Jag älskade fågelböcker. Och så hade vi ett fågelbord hemma vintertid. Jag lär ha sagt åt min lärare på lågstadiet att jag skall bli ornitolog, säger Suvi och ler. Så blev det inte, men det är ett stort livsinnehåll för mig.

Nu deltar hon i kursen som pågår ett år. Pga Corona måste vårens guidekurs flytta och deltagare från projektets andra länder har inte kunnat komma till höstens kurs på Kökar. Suvi är väldigt nöjd med projektet.

- Jag har fått ett bredare nätverk och fina fågelupplevelser, och jag funderar mycket på mitt företag, vad jag kan erbjuda. Jag vill förmedla glädjen av att känna igen. Att se på fåglar i naturen är mindfulness. Du är här och nu, du använder alla dina sinnen. Du glömmer jobbet. Många som blir pensionerade kan behöva ett nytt intresse, och fågelskådning är ett bra alternativ. Fåglar finns överallt.

Lärare på kursen är Ari Linna, erfaren fågelexpert från Åbo. Han berömmer Suvis förmåga att snabbt uppfatta och artbestämma också fågelläten. Hon är ung men har lång erfarenhet.
Medan vi samtalar får jag veta att de har en intern tävling: vem får den första bra bilden av den sällsynta höksångaren som finns på Kökar. Höksångaren var också något som lockade Suvi.

- Det är bara att fortsätta vara uppmärksam och hoppas, säger hon och spanar ut från den nybyggda fågelplattformen vid Överboda.

Projektet har byggt två långa spänger som gör naturen tillgänglig även för rullstolsburna, en vid muséet och en vid kyrkan St Anna. Den har blivit en av de mest besökta platserna på Kökar. Alla som kommer till Hamnö går ut där och beundrar utsikten. Också jag fick visa den åt min 88-åriga mamma som har svårt att gå. Utan spången skulle hon aldrig ha kommit ut på klipporna.

Och som en turist sade vid ett annat tillfälle, när han såg EU-skylten:

- Ah, EU-pengarna har gjort nytta. Det här är fint.