Moderna sjömätningar ökar säkerheten och förkortar rutter

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 24.5.2021
Type of content: Story

På svenska

Moderna sjömätningar ökar säkerheten och förkortar rutter

 
Det är inte alltid man tänker på färjor när man hör ordet kollektivtrafik. Men färjorna utgör skärgårdens landsvägar och är livlinan för den som bor och verkar på en ö.

För att öka säkerheten, hitta optimala rutter och sålunda minska bränsleförbrukningen gjorde man nya sjömätningar i Stockholms och Ålands skärgårdar tack vare finansiering genom projektet ADAPT.

Sjömätningar finansieras normalt via farledsavgifter, och de betalas enbart av stora fartyg i handelsfarlederna. Därför fanns det ett stort behov av uppdatering av skärgårdstrafikens mindre farleder.
Och de moderna sjömätningarna av hundratals km2 botten gav resultat!
 

Nya sjömätningar gav justerade sjökort

- Över 100 justeringar på sjökort har gjorts och alternativa rutter hittats på flera ställen, berättar Linn Gardell vid svenska Sjöfartsverket. Nya och bättre utmärkta så kallade grunda farleder (under 4,1 m) ökar tillgängligheten och sjösäkerheten för alla som rör sig på sjön.Dessutom ledde projektet till ett fruktbart samarbete och utbyte mellan två förvaltningar, en stor och en liten. Frågorna var ändå likartade gällande den skattefinansierade skärgårdstrafikens servicenivå och ekonomi: hur får vi smidig trafik, när övergår vi till vinterturlista, hur och var kombinerar vi kollektivtrafiken då den byter ”form”, från buss till färja, osv?
 

Värdefullt samarbete

- Jag är mest stolt över samarbetet och resultatet, konstaterar Ian Bergström vid Ålands landskapsregering. Att öppet dela erfarenheter inom ett gemensamt område sätter igång en kreativ process som leder till att vi som deltar utvecklas positivt snabbare. Ett plus ett blir inte två, utan tre eller t.o.m. fyra. Det är utmanande och stimulerande, sätter ingång nya tankebanor och skapar en känsla att vi tillsammans utvecklar branschen. Vi tog fram en ny verktygslåda med bra metoder.Det som gjorts gynnar alla som utnyttjar skärgårdstrafik och kör fritidsbåt, som nu tryggare kan färdas i mindre farleder.
 

Säkrare trafik och mindre ekologiskt fotavtryck

- Sjötrafiken blir säkrare, då fritidsbåtarna leds bort från yrkestrafikens stora handelsfarleder, sammanfattar Linn.

Och det ekologiska fotavtrycket minskar, då rutterna blir kortare och det går åt mindre bränsle.