Det spännande kulturarvet under ytan - oersättliga tidskapslar

By Pernilla Flyg/Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 19.3.2020
Type of content: Story

På svenska

Det spännande kulturarvet under ytan - oersättliga tidskapslar

Under Östersjöns 10 000-åriga historia har havet alltid varit viktigt för överlevnad, för fiske, jakt, transport, handel, utbyte, krig och försvar - ja, för livlig trafik. Och av olika orsaker har båtar och fartyg förlist. Man tror att det finns upp till 100 000 vrak och lämningar i Östersjön. Östersjöns kalla och bräckta vatten utan skeppsmask skapar speciella förhållanden som bevarar vraken där de ligger.

Fartyg som förlist i Östersjön kan bli stående på botten i hundratals år, med last och master och kanske kanoner, helt opåverkade av tidens gång. Det ger en unik möjlighet att forska och uppleva dem.
Och de måste lämnas kvar på bottnen för att kunna bevaras. De är verkliga tidskapslar, men en ändlig resurs.

Det kommer inte fler 1600-tals skepp. 

Baltacar-projektet ville öka tillgängligheten till vraken utmed med våra kuster

Genom att göra detta värdefulla kulturarv under ytan tillgängligt för flera, hoppades deltagarna i projektet att människor blir intresserade och vill engagera sig i att skydda och bevara vraken i Östersjön.

Projektets partner kommer från Estland, Finland och Sverige, och man har jobbat med lite olika inriktning men med samma övergripande mål för ögonen.

Konkreta projektresultat är information, utställningsmaterial, dykleder, 3D-dokumentation, filmer och dykpaket

  • I Estland har man tillgängliggjort sex vrak från första världskriget och estniska frihetskriget, som ligger på 14-30 meters djup utanför Dagö och Ösel.
  • I Finland har man utvecklat dykparken vid vraket Kronprins Gustav Adolf, som sjönk 1788 utanför Helsingfors, och även tillgängliggjort sex vrak utanför Hangö och Kimitoön från 1600- och 1800-talen.
  • I Sverige har man 3D-dokumenterat tre vrak från 1600-och 1700-talet i Dalarö dykpark utanför Stockholm.

Projektet har resulterat i utställningsmaterial, dykparker, dykleder med dykplattor och 3D-modeller som går att använda som underlag för VR- och AR-lösningar och för forskning.
Man har också tagit fram digitala skyltar över platserna och anlagt förtöjningsbojar, så att besökande fartyg inte i misstag ankrar i vraken och förstör dem.
Genom att utbilda sportdykare också till kulturhistoriska guider når man flera olika typer av besökare - också de som inte dyker, och man har tagit fram och utvecklat ”dykpaket” för intresserade.

Hör du till dem, så kontakta projektpartner för att få veta mer!

Många fina bilder finns på projektets FB-sida, och på https://sketchfab.com får man uppleva 3D-modellerna.

***

Texten är en förkortad version av artikeln Vrakturism inom projektet BALTACAR, skriven av Pernilla Flyg, intendent på Statens maritima och transporthistoriska museer i Sverige. Artikeln publicerades i tidskriften Skärgård 2019-2, utgiven av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Texten är här publicerad med tillstånd och förkortad av Ester Laurell, Contact Point Åland.

***

Det nya museet VRAK – Museum of WRECKS öppnas i slutet av 2020 i Stockholm.
Där finns historier från hela Östersjön – ett hav med 10 000 år av mänsklig aktivitet och 100 000 vrak och lämningar.