CBEwB - Educating youth on entrepreneurship and making friends for life

By Johanna Joosep, Contact Point Estonia
Published on 4.5.2018
Type of content: Story

In English

Project Central Baltic Student Enterprise without Borders (CBEwB) is developing an international perspective on entrepreneurial education. Students from all Central Baltic Programme key countries – Finland, Sweden, Latvia and Estonia are joining together to learn about how to do business internationally.
 

What is CBEwB?

The objective of the CBEwB project is to have more entrepreneurial youth in the Central Baltic region. Project started in September 2015, until then it had been a challenge to support international activities. Many student companies have been created all over the world thanks to a non-profit youth organisation - Junior Achievement’s initiative. All in all, 68 joint student companies have been created in Central Baltic region. Before Central Baltic programme student companies in the region did not have the opportunity to create international joint ventures. In the CBEwB project students take initiative in creating international student companies with students from other Central Baltic countries. Students meet, develop ideas, create and manage their companies and sell their products or services together.

A good example of what kind of creative ideas have developed into student companies is Pets United. It is an international student company made by students from Finland, Sweden, Latvia and Estonia. This joint venture’s idea is a website for people who have pets. Their mission is to unite people who love pets and people who have pets. On the webpage it is possible for pet owners to insert their animal’s details and find a sitter for their dog, cat or other breed from Pets United website.

Ilja Baburin is an Estonian student who is responsible for the finances in Pets United. “The idea grew out from our company’s leader who is from Finland and who had been thinking about creating a website like this,” explains Ilja. Future Pets United members all met during an event organized by Junior Achievement Estonia, who is the CBEwB project’s lead partner, where Junior Achievement Latvia, Sweden and Finland are also partners.  After team forming and a lot of brainstorming Pets United was born.

When dreams turn into reality

The student company partners work closely together and visit trade fairs to sell their products. Pets United won “People’s favourite” award at the student companies’ fair held in Tallinn in February. “It was a total surprise for us, but this meant that people like our idea and it gave us motivation to continue,” tells Ilja. Pets United has been introducing their website’s prototype and have just launched their official website.

Students’ joint ventures start in the beginning of the school year with a kick-off event and continue till spring. At the end of the school year, all student companies finish their work. After finishing the year, students work closely with analysis of the used methods and their outcomes, leading to further developing the model and to having a great experience.  

Friends for life

What are the most important experiences according to the participants? „I have learned so much about business and its models, about marketing… We have had many lectures on how to act with customers and how to sell the product. It has been a great experience and I have had the chance to speak in English and develop my language skills,“ assures Ilja when asked about the experiences and knowledge he has gained.  One of the most important factors about the CBEwB project is for students to get the possibility to learn more about international trade and international entrepreneurship during their school years. Ilja affirms and suggests every school student to grasp the opportunity and participate in these kind of activities:  “I can say that I’ve gained new friends for life from different countries.”

 
Pets United website: https://www.petsunited.eu/
 

Eesti keeles

Kooliõpilaste ettevõtlikkuse arendamine loob firmasid

 
Projekti “Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad“ eesmärgiks on luua 3 aasta jooksul kokku vähemalt 50 rahvusvahelist reaalselt tegutsevat õpilasfirmat. Tänaseks on see eesmärk juba saavutatud. Käesoleval kiirelt arenevas maailmas on oluline, et juba gümnaasiuminoored saaksid suhtlemiskogemuse, mis neid tulevikus ettevõtluses abistaks. Lähisriikide erinevad kultuurid, ärikultuur ja -keskkond ning julgus alustada ettevõtlusega, annavad noortele kaasa mõistmise, et riigipiirid ei pea olema ja jääma piiranguteks.
 

Mis on CBEwB?

CBEwB (inglise keeles: Central Baltic Student Enterprise without Border) projekti peamiseks eesmärgiks on, et Kesk-Läänemere regioonis oleks rohkem ettevõtlikke noori. Projekt sai alguse 2015. aasta septembris ning kuni selle ajani oli rahvusvahelise ettevõtluse edendamine noorte seas olnud suur väljakutse. Tänu Junior Achievementi algatusele on kogu maailmas loodud suurel hulgal õpilasfirmasid.

Kokku on Kesk-Läänemere piirkonnas alates 2015. aastast loodud 68 ühisõpilasfirmat. CBEwB projektis osalevad õpilased moodustavad teiste Kesk-Läänemere riikide (Soome, Rootsi, Läti, Eesti) õpilastega rahvusvahelisi ühisõpilasfirmasid. Õpilased kohtuvad, arendavad ideid, loovad ja haldavad oma ettevõtteid ning lõpuks müüvad oma tooteid või teenuseid.

Hea näide sellest, millistest loomingulistest ideedest on arenenud välja ühisõpilasfirma, on Pets United. Selle rahvusvahelise ühisõpilasfirma on moodustanud Soome, Rootsi, Läti ja Eesti õpilased. Õpilaste ülesanne on viia omavahel kokku inimesed, kes armastavad lemmikloomi ning inimesed, kes omavad lemmikloomi. Pets United kodulehel on lemmikloomade omanikel võimalik sisestada oma lemmiku andmed ning leida veebisaidilt oma koera, kassi või muu looma jaoks hoidja.

Ilja Baburin on Eesti õpilane, kes on Pets United’i finantsjuht. "Idee kasvas välja meie ettevõtte juhilt, kes on pärit Soomest ja kes oli mõelnud sellise veebisaidi loomise peale," selgitab Ilja. Tulevased Pets United liikmed kohtusid Junior Achievement Eesti, kes on antud projekti juhtpartner, poolt korraldatava ürituse raames, kus partneriteks on Junior Achievement Läti, Rootsi ja Soome. Pärast meeskonna moodustamist ning pikkasid ajurünnakuid sündis Pets United.

Unistused saavad reaalsuseks

Õpilasfirma liikmed teevad tihedalt koostööd ning külastavad toote tutvustamiseks õpilasfirmade messe. Selle aasta veebruaris toimunud õpilasfirmade messil sai Pets United "Rahva lemmiku" tiitli. "See oli meie jaoks täielik üllatus, et inimestele meeldib meie idee ja see andis meile motivatsiooni jätkata," kirjeldab Ilja võidukogemust. Pets United on  senini tutvustanud oma veebisaidi prototüüpi, kuid on just äsja lansseerinud oma ametliku veebisaidi.

Ühisõpilasfirmad, nagu ka tavapärased õpilasfirmad, alustavad kooliaasta alguses ning tegutsevad terve kooliaasta vältel. Pärast kooliaasta lõppu vaadatakse üle tulemused ning  tehakse omad järeldused, mis viib toote või teenuse edasiarendamiseni. Kindel on see, et kooliaasta jagu on juurde saadud võrreldamatuid teadmisi ja kogemusi.
 

Sõbrad kogu eluks

Millised on osalejate sõnul kõige olulisemad kogemused? "Olen õppinud nii palju äri ja selle mudelite kohta, turundust ... Meil ​​on olnud palju loenguid, kuidas tegelda klientidega ja kuidas toodet müüa. See on olnud suurepärane kogemus ja mul on olnud võimalus rääkida inglise keeles ja arendada oma keeleoskust," kinnitab Ilja, kui temalt küsida saadud kogemuste ja teadmiste kohta. CBEwB projekti üks olulisemaid tegureid on, et õpilased saavad kooliaasta jooksul rohkem teada rahvusvahelise kaubanduse ja rahvusvahelise ettevõtluse kohta. Ilja soovitab kõigil kooliõpilastel kasutada võimalust ja osaleda seesugustes projektides: "Ma võin öelda, et olen endale saanud uued sõbrad kogu eluks".

 
Pets United koduleht: https://www.petsunited.eu/
 

Picture: https://www.facebook.com/cbewb/