Care and maritime units brought together

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 26.5.2021
Type of content: Story

In English

In the project OnBoard-Med, care and maritime units were brought together in a new way by developing joint online courses. The courses were based on what both healthcare professionals and seafarers need to know about safety, emergency care, occupational safety and handling crisis situations on board. The industries are international, and you have to be able to cooperate across borders and have a consensus, not least in critical emergency situations.
 
Each participating school was responsible for a few modules, and Åland University of Applied Sciences for example produced one on Emergency Medicine and Safety at Sea, Emergency Management. All partner schools participated actively in the shaping of the courses. The courses are now in use, after the project end.

Internally, the project led to a new way of teaching Crowd and Crises Management, and former project manager Ellinor Lindblom, whom I interviewed, told me they still have contact with people working in the other educational institutions they got to know then.
 

På svenska

I projektet OnBoard-Med sammanförde man på ett nytt sätt vård- och sjöfartsenheter genom att utarbeta gemensamma onlinekurser. Kurserna utgick från vad både vårdpersonal och sjömän behöver kunna vad gäller säkerhet, akutvård, arbetarskydd och hantering av krissituationer ombord. Branscherna är internationella, och man måste kunna samarbeta över gränser och ha en samsyn, inte minst i krissituationer.

Varje deltagande skola ansvarade för några moduler, och Högskolan på Åland tog bland annat fram en om akutmedicin och säkerhet till sjöss, Emergency Management.
Alla partnerskolor deltog aktivt i hur kurserna skulle bli.

Och de är nu i bruk, också efter att projektet tagit slut. Internt ledde projektet till ett nytt sätt att undervisa Crowd and Crises Management, och tidigare projektledaren Ellinor Lindblom som jag intervjuade berättar att de fortfarande har kontakt med personer i de andra deltagande skolorna som de lärde känna då.