30Miles helping to develop the Kotka harbour - Facelift of the guest harbour attracts tourists

By Jaakko Ranta, Contact Point Finland
Published on 15.2.2018
Type of content: Story

In English

Finland’s updated strategy for the Baltic Sea Region, published in November 2017, states that there are untapped economic possibilities in tourism around the unique nature and culture of the Baltic Sea Region. Strategy aims at steering resources towards tourism in the region and especially to invest into the accesibility of the tourism services in the coastal and archipelago areas. Strategy also encourages Finnish stakeholders to actively pursue cross-border projects.
 
A good example of cross-border projects connected to tourism in the Baltic Sea is 30MILES funded by Central Baltic Programme. Project is led by Kotka Maritime Research Centre and aims at creating a network of high-quality guest harbours to the eastern part of the Gulf of Finland. Project has participated in the development of 12 guest harbours in Finnish and Estonien cities and towns of Porvoo, Loviisa, Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti, Narva, Eisma, Viimsi and Tallinn.
 
Eastern part of Gulf of Finland has stayed aside from the routes and seaways of boaters and sailors, even though  there are unique coastal areas even on a global scale. Guest harbours involved in the project all have their own distinct characters and development targets and every harbour was developed according to their profile. Ports have to have good facilities and offer services to attract visitors. Visitors expect to find restaurants and pleasant and comfortable conditions, minimum requirement being at least able to get water and electricity and the possibility to empty the septic tank.
 
Results of the project can be seen in the Cruise Port of Kotka, where the improvement of wharfs, the water supply and wastewater collection and wider development of port area to attract visitors and citizens alike where among the development targets. City planner Marja Kukkonen tells that city of Kotka became involved in the project, because of the need of guest harbour development. City-owned Sapokka guest harbour was not earlier able to accomodate bigger vessels: ”There has been a need for a guest harbour able to accomodate big vessels. We’ve had the Härniemi wharf for ages, but now conditions have been improved. Without this project we could not have improved the ability of the port to accomodate bigger boats. Cruise Port is being developed as an area and I believe that maritime transport to Kotka will increase. All the actions were done by the summer of 2017 and the port served well the big events of the summer Tall Ships Races and the Kotkan Meripäivät festival. All in all the project has added to the appeal of the city.”
 
The port of Kotka is steeped in history and is an exceptional port area in Finland. Port has already been use even before the foundation of the city. The dockside cranes bring up nostalgic thoughts of sailors and jolly seachants. Right next to the port is Maritime Centre Vellamo hosting the Maritime Museum of Finland, which tells the story of Finnish seafaring. The traditional restaurant Kairo reminds of old times, when sailors spent all their money in the watering holes near the port. Kairo has been continuosly open from 1932 and the first restaurant was located on the place already in 1879. The well-preserved and modernised dockland shows, that Gulf of Finland has unique ports and sailing waters and they could attract larger numbers of tourists.

As a city planner Kukkonen highlights the importance of the harbour for Kotka and the uniqueness of the surroundings: ”The city centre of Kotka and its services are 100 metres away, the spot is unbeatable from a visitor’s perspective. It is easy to access by boat and from the port it is easy to walk to the city. The idea of the project was to offer guest harbours between 30 sea miles, so it would  become easier to sail around the Gulf of Finland. The number of boaters is bound to increase, when the harbour is now ready to welcome visitors.”

Kukkonen sees that European project funding has developed over the years. Project 30MILES has achieved very concrete results and improved the services for sailors and boaters: ”These projects are welcome additions and I am pleased that they bring concrete results.”
 
 
 

Suomeksi

30MILES AUTTAA KOTKAA SATAMAN KEHITTÄMISESSÄ

Vierasvenesataman kohennus auttaa Kotkaa houkuttelemaan matkailijoita kaupunkiin. 

Suomen päivitetyssä marraskuussa 2017 julkaistussa Itämeri-strategiassa todetaan, että Suomen ja Itämeren ainutlaatuiseen luontoon ja kulttuuriympäristöön liittyy merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia matkailun saralla. Itämeri-strategiassa halutaankin ohjata panostuksia Itämeren turismiin ja etenkin parantaa rannikko- ja saaristoalueiden matkailupalvelujen saavutettavuutta. Strategiassa myös kannustetaan suomalaisia toimijoita aktiivisesti rajat ylittäviin hankkeisiin.

Hyvä esimerkki rajat ylittävistä matkailuhankkeista Itämerellä on Central Baltic-ohjelman rahoittama 30MILES. Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan vetämä hanke pyrkii luomaan itäiselle Suomenlahdelle korkealaatuisten vierasvenesatamien verkoston. Projektissa on kehitetty 12 vierasvenesatamaa (Porvoo, Laivasilta Loviisassa, Keihässalmi Pyhtäällä, Kotkan Kantasatama, Tervasaari Haminassa, Klamila Virolahdella, Narva, Narva-Jõesuu, Eisma, Kelnase Viimsissä, Leppneeme Viimsissä ja Tallinnan Lentosatama).
 

Itäinen Suomenlahti on jäänyt veneilyalueena hieman sivuun, vaikka alueella on globaalissakin mittakaavassa ainutlaatuisia veneilyseutuja. Satamien on oltava kunnossa, jotta ne houkuttelisivat matkailijoita. Projektissa mukana olevilla satamilla oli omat erityispiirteensä ja kehityskohteensa, ja jokaista satamaa kunnostettiin ja kehitettiin niiden profiilien mukaisesti. Vierasvenesatamilta veneilijät odottavat ravintolapalveluja ja viihtyisää pysähdyspaikkaa. Vähimmäisvaatimuksena on saada vettä ja sähköä sekä mahdollisuus tyhjentää septitankki.

Hankkeen tulokset näkyvät konkreettisesti Kotkan Kantasatamassa, jossa on kunnostettu laiturirakenteita, parannettu veden jakelua ja jätevesien keruujärjestelmiä sekä panostettu laajemmin uuden matkailijoita ja kaupunkilaisia houkuttavan satama-alueen suunnitteluun. Kotkan kaupungin asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen kertoo Kotkan kaupungin lähteneen mukaan sataman kunnostusprojektiin selkeästä tarpeesta. Kaupungin omistamaan Sapokan pienvenesatamaan eivät ole isommat alukset mahtuneet: ”Tarvetta suurten veneiden vierasvenesatamalle on ollut. Härniemen laituri on tuossa tietenkin ollut pitkään olemassa, mutta nyt olosuhteet ovat parantuneet. Ilman projektia ei sataman valmiuksia ottaa vastaan suuria veneitä olisi saatu parannettua. Kantasatamaa kehitetään myös alueena ja uskon meriliikenteen kasvavan itäisellä Suomenlahdella myös Kotkan suuntaan. Toimenpiteet saatiin tehtyä kesään 2017 mennessä, ja satama palveli hyvin Kotkassa järjestettyä Tall Ships Races -tapahtumaa ja Kotkan Meripäiviä. Projekti kaikkinensa lisää kaupungin vetovoimaa.”

Kotkan satama huokuu historiaa ja on Suomen oloissa poikkeuksellisena säilynyt miljöö. Satama on ollut käytössä jo ennen Kotkan kaupungin perustamista. Komeat nosturit johdattavat ajatukset vanhan ajan merimiesromantiikkaan ja reipashenkisiin merimieslauluihin. Aivan vierasvenesataman vieressä sijaitsevassa Merikeskus Vellamossa sijaitseekin Suomen merimuseo, jossa voi tutustua merenkäynnin historiaan. Perinteikäs merimiesravintola Kairo muistuttaa vanhoista ajoista, jolloin merimiehet tuhlasivat merillä ansaitsemansa rahat satamassa. Kairon ravintolatoiminta on jatkunut yhtäjaksoisena vuodesta 1932 ja paikalle on perustettu ensimmäinen ravintola jo vuonna 1879. Hienosti säilynyt ja modernisoitu satamiljöö osoittaa, että Suomenlahden vedet ja satamat ovat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuiset ja niillä olisi mahdollisuus houkutella huomattavasti enemmän matkailijoita.

Asemakaava-arkkitehti Kukkonen korostaakin sataman merkitystä Kotkalle ja ympäristön ainutlaatuisuutta: ”Kotkan tori ja keskustan palvelut ovat sadan metrin päässä, paikka on vierailijalle ylivoimainen. Tähän on helppo tulla veneellä ja satamasta pääsee suoraan kaupunkiin. Projektin ajatushan on tarjota venesatama 30 merimailin välein, jotta olisi helpompi purjehtia Suomenlahden ympäri. Aivan varmasti veneilijöiden määrä lisääntyy tämän myötä. Tällä hetkellä suurin osa purjehtii Kotkasta länteen, vaikka täälläkin on hienoja purjehdusvesiä ja Kantasatama on nyt valmis vastaanottamaan veneilijöitä.”
Eurooppalaisen projektirahoituksen Kukkonen katsoo kehittyneen parempaan suuntaan. 30MILES -projekti on parantanut purjehtijoiden ja veneilijöiden palveluita hyvin konkreettisella tavalla: ”Nämä hankkeet ovat tervetulleita lisiä. Olen mielissäni siitä, että hankkeilla tehdään jotain konkreettista.”