​Garden of possibilities Att odla möjligheter – nya chanser för personer utanför arbetsmarknaden

By Ester Miiros-Hollsten, Contact Point Åland
Published on 11.7.2018
Type of content: Interview

In English

To cultivate possibilities - Gardens give people new chances 

​The urban gardening project Gardens (Gardens of Possibilities) combines rehabilitation, education and job training, and it is implemented in Valdemarsvik municipality and in Mariehamn by the NGO Emmaus.

30 persons already involved

The project offers people under risk of social exclusion the possibility to find something meaningful to do related to gardening. During the first period of the project, both partners have had c. 15 persons in their pilot groups out of 75 according to plan.

Project manager in Valdemarsvik Susanne Hamilton has been pleased with the project, which already has reached a lot of media visibility:

- We have had plans for these activities for some time now, but we never had enough money to do it. Research shows that our wellbeing increases when we are out in nature and therefore we are offering people the opportunity to work in gardens and to learn by doing. First you sow seeds and build new see beds, and then starts the work in the garden. You follow the plants grow, tell visitors about your work, and after a while you see the results of your work. All this can be the reason to get up in the morning.
The garden in Valdemarsvik consists of c. 5,000 square meters of land with two new greenhouses, cultivation boxes and a multitude of flowers, berries and vegetables and even a hotel for insects! The garden is open year-round for visitors.

In Valdemarsvik, there are two supervisors working with people participating in the project. They are outside the labour market for different reasons, and the activities are open for “all”. The participants are offered breakfast, and after working for at least three hours in the gardens you also get lunch.

Harvest time in Åland

In Mariehamn the project started with a wasteland behind an office block. The international solidarity movement Emmaus has a recycling café in Mariehamn, and they wanted to create a city garden, where people outside the labour market could learn new skills, and the harvest could be used in the café.

Because the project started from scratch, project manager Jaana Ojanen has faced many challenges. There has been no previous experience from this sort of project on Åland, nor has it any natural connection to the municipality. The garden itself is not located in a park, so the ambition to create a “welcoming green room for green care” will take some time to be fulfilled. A lot of time has been spent in contacting various organisations to help finding and attracting people from the target group, because in Mariehamn participation into the project is voluntary. And there are no supervisors, so Ms. Ojanen has to do everything related to the project herself. But she says:

- Now I have something concrete to show after this first spring. We have a green house, see beds and cultivation boxes. And I am convinced it will be easier in the autumn to get people involved and committed.

Right now it is harvest time on Åland. While I am interviewing Jaana, staff from the Emmaus Recycling café popps out of the kitchen and picks fresh basil and salad from the garden. The customers in the café can enjoy really "locally produced food".
 

Without EU funding this would never have happened

- We really have faith in the idea. It is a win-win situation, concludes Susanne Hamilton. People have something meaningful to do and the society gets more people working or at least feeling better. Without EU funding this would never have happened. People thank us for changing their lives on a weekly basis.

Happy Ending

- We have already a Happy Ending. There was this man who came to us in April. He had never been employed, and we agreed on two hour weekly work within the project just to test. After the first week he came to us and asked if he could work more. Now he has moved to another place, got himself an appartment of his own and a job within the simlar field! It is not often it goes this fast, but this is really a Happy Ending.
 

New and well-functioning partnership

The project partners did not know each other beforehand, but the partnership has worked very well and created a strong cooperation with study visits and change of experience. Two years is a relatively short time and partners are already planning to continue the project in a way that would help the target group even better with more meaningful training and better contacts to employers.
 

På svenska

Att odla möjligheter – nya chanser för personer utanför arbetsmarknaden

 
EU-projektet Gardens of possibilities, Möjligheternas trädgård, har två partner: föreningen Emmaus på Åland och Valdemarsviks kommun i Sverige, Enheten för daglig verksamhet.
I projektet förenar dessa två sin ambition att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden att växa och hitta mening.

Genom projektet med stadsodling får Emmaus Returcafé tillgång till verkligt närproducerade grönsaker och kryddor. Emmaus Returcafé tillagar och serverar lunch på sådant som blir över och som butiker plockar bort. De som jobbar på caféet är personer som arbetstränar och lär sig nya färdigheter. De som är med och odlar är nya personer som får en stärkt tillhörighet och meningsfull aktivitet. Under projektets första period har 18 personer deltagit.

I Valdemarsvik utvecklas den trädgård som kallats Sinnenas trädgård till Möjligheternas trädgård. Genom trädgårdsarbete, kompetensutveckling, individuellt stöd och annat praktiskt arbete ges fler möjlighet till välmående och social trygghet. Målet är att bryta och förhindra social utslagning.

I Möjligheternas trädgård skall enligt plan 75 personer kunna vara med under två år. Just nu deltar 15 personer i Valdemarsvik tillsammans med två arbetsledare. De har byggt växthus och odlingslådor, bänkar, grill och insekthotell. För barn byggs flera olika aktivitetshörnor. Målsättningen är också att möta funktionshindrades behov.

 
VARFÖR JUST EN TRÄDGÅRD?

- Forskning visar att människor mår bättre av att vara ute i naturen än inne i en lokal. Tack vare EU-finansieringen är det nu möjligt. Trädgården skall stimulera våra sinnen, och vi samarbetar med odlingsexperter på olika sätt. Vi har länge velat göra det här, men inte haft råd i vår dagliga verksamhet, berättar Susanne Hamilton, projektledare i Valdemarsvik, i en radiointervju.

Möjligheternas trädgård erbjuder arbetsträning och social samvaro, samtidigt som trädgården är öppen för allmänheten. Det som odlas skänks vidare och delas ut för att glädja fler. Idag består den av två växthus och odlingslådor med tomater, chili, squash, mm. Hela området är runt 5000 m2. Det finns lite av varje – grönsaker, blommor och bär. Det skall komma alla till gagn och det handlar ju om att stimulera alla sinnen, också smaka.

- Vi kommer att göra en del för barnen, att få odla och prova, en liten hinderbana och en hopphage. Allt i trä med flis som underlag. Vi bygger upp en grill i betong, fler bänkar är på väg in. Det skall bli som olika rum, att man skall bli nyfiken på att komma in där. Också lite träningsmöjligheter för våra äldre, eftersom äldreboendet är här nära.
Det skall finnas små fontäner med porlande vatten. Ett insektshotell står redan på plats. Vi funderar på att få en bikupa som man kan öppna och se under glas hur det ser ut. Vi har också valt växter utifrån det, för att få bin in i trädgården. Det kommer också lite informationsskyltar: hur fungerar kretsloppet, om insikternas pollinering och om att leva i samklang med naturen. Vi vill bjuda in förskolan och skolan att ha lektioner i vår trädgård.

- Blir den någon gång färdig?
- Nej. Det är en ständig förändring och utveckling.
 

STADSODLING I MARIEHAMN

Samma vecka som jag lyssnat på radiointervjun och läst artiklar om Valdemarsvik, träffar jag Jaana Ojanen, projektledare på Åland, och Robert Jansson på Emmaus, på odlingstäppan utanför Emmaus returcafé i Mariehamn. Det är en solig dag, och det växer friskt i odlingslådor och inne i växthuset. Medan vi står där kommer personal från köket på Emmaus Returcafé och plockar än basilika, än sallat, spenat och mangold till de portioner som caféet serverar sina matgäster.

Utmaningarna på Åland har varit flera. Dels startade projektet från noll – det fanns bara en öppen gräsmatta bakom en förvaltningsbyggnad, dels är Emmaus inte en myndighet som kooridnerar kontakter till målgruppen, utan allt bygger på frivillighet. En anställd projektledare utan stödjande arbetsledare gör det mer ensamt och splittrat. Projektledaren skall hålla i allt, kontakta samarbetsorganisationer, motivera deltagare, planera aktiviteter och leda verksamheten. Den första perioden gick åt till förberedelser, och först nu till hösten känner Jaana att hon kan marknadsföra verksamheten på riktigt, eftersom det finns något konkret att utgå från, något att visa upp.

18 personer finns antecknade i rullorna av de 75 som också Åland vill att ska få en chans att växa inom ramen för projektet.

Det Jaana och Robert vill utveckla är att skapa en trivsam miljö, ett grönt rum med nyttoväxter och rama in trädgården bättre, bygga gemenskap runt arbetet i trädgården, hitta fler som hör till målgruppen och få rutiner för samarbete med andra organisationer. Tanken på hur man kan förankra och införliva verksamheten på ett bra sätt i annan pågående verksamhet när projektet är slut är redan aktualiserad.

- Tiden upplevs kort, eftersom uppstartsfasen tagit så lång tid, sammanfattar Jaana.
 

MENINGSFULLA AKTIVITETER OCH GRATIS FRUKOST I VALDEMARSVIK

- Vi tror på den här idén. Vi vinner alla på att få ut folk i samhället och i arbetslivet. Alla har vi ett behov av att göra något meningsfullt och få bekräftelse, och det är det vi jobbar med, berättar Susanne. Vi vill hitta de här personerna som bara är hemma. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Trädgården är vår plattform för att nå de här människorna.

- Ett sätt att orka stiga upp ur sängen och komma till ett jobb är att få en bra start på dagen, så vi erbjuder gratis frukost åt alla som kommer. Och vi ger lunch åt dem som jobbar minst tre h. Det kan vara ett sätt att få den som varit länge hemma att komma.

Mat, regelbunden kosthållning och rörelse är bra för människan. Vi använder DOA - Dialog om arbetsförmåga som ett hjälpmedel med en skala 1-5. Och där kan vi se vad som hindrar en person från att få ett arbete, och det jobbar vi sedan med. Vi kan hjälpa till med att hitta utbildning, mm. De kan få göra praktik i trädgården. Vi utbildar deltagarna genom att vi gör något i praktisk handling och pratar om det, Learning by Doing. Nu har vi planterat ut de här sticklingarna som vi drev upp, sådde som frön i februari. Dessa personer växer varje gång de får berätta och visa vad de har gjort för besökare i trädgården. Fler och fler besökare kommer och hälsar på oss, när vi är här och jobbar.

- Vi vill bygga upp deltagarnas självförtroende och självkänsla, och målet är att de efter hand skall hitta ett jobb som de trivs med, kanske inom trädgårdsskötsel, jordbruk eller också något annat, berättar Susanne Hamilton.

UTAN EU-MEDEL HADE DETTA INTE VARIT MÖJLIGT 

- Vi skapar möjligheter för personer som är långt från arbetsmarknaden, och vi bygger upp en grön oas för Valdemarvikborna. Utan EU-medel hade detta inte varit möjligt att göra, betonar Susanne igen.
 

REDAN RESULTAT

- Vi har redan sett resultat. Vi fick en person till oss i april, som aldrig hade varit ute i arbetslivet. Han hade problem med sömnen, mm. Han började hos oss 2 h i veckan bara för att pröva på. Han kom själv och frågade efter första veckan: Kan jag få jobba mer? Nu har han flyttat till en annan kommun, skaffat en egen lägenhet och fått jobb inom snarlik verksamhet. Det är en riktigt solskenshistoria. Det är inte vanligt att det går så här snabbt, men med rätt stöd på rätt plats tror vi att alla kan hitta något meningsfullt och trivas, hitta en bra sysselsättning.

Vi har flera som tackar oss varje vecka, att det här har förändrat deras liv. Detta projekt har minst två vinnare – både samhälle och individen. Vår grundtanke är att få folk att komma till oss och småningom gå vidare.
 

PARTNERSKAP FÖR FLER PROJEKT?

Susanne avslutar med:
- På två år hinner man inte så långt. Kanske vi lägger in en projektansökan till för att jobba mer direkt mot näringslivet, t ex med jordbrukare för att hitta fler samarbeten.
 
Partnerskapet var nytt för dessa två organisationer i projektet, men det har fallit väl ut, och i samband med ett gemensamt studiebesök funderar man redan på möjlig fortsättning och utveckling för att ytterligare stärka den målgrupp båda partnerna brinner för: att ge utsatta människor fler möjligheter.